Aandacht voor legionella in samenwerking met de leden van ENVAQUA

Als gevolg van de coronapandemie konden of wilden sommige eigenaren van gebouwen en inpandige leidingnetwerken minder aandacht besteden aan de beheersing van legionella. Dit heeft er waarschijnlijk toe geleid dat er tijdens de coronaperiode in 2020 11% vaker legionellabacteriën zijn aangetroffen in het drinkwater. Dat blijkt uit recentelijk onderzoek uitgevoerd door de ENVAQUA Expertgroep Legionella naar de kwaliteit van circa 20.000 drinkwatermonsters.
29,4% van de genomen monsters bleek legionella te bevatten, waar dat in 2019 nog 26,4% was. 

De Legionella bacterie is een nog te vaak onderschat gevaar. Met de stilstand van water in de gebouwde omgeving in coronatijd groeit de kans op legionella. De installateur speelt een belangrijke rol in het voorkomen van dit soort gevaarlijke situaties bij  drinkwaterinstallaties in bijvoorbeeld kantoren, scholen en overheidsgebouwen. Daarom richt Installatie Vakbeurs Hardenberg in samenwerking met o.a. leden van ENVAQUA dit jaar het Legionellaplein in om kennis mee te geven, omdat de gevaren nog niet altijd even bekend zijn. 

"Technologie en adviesdiensten hebben de afgelopen 20 jaar gezorgd dat we de wetten en regels op het gebied van legionella hebben kunnen naleven. De leden van de expertgroep Legionella van ENVAQUA gaan graag in gesprek met alle belanghebbende om dit ook voor de komende 20 jaar te gaan verzorgen. Wij weten dat installateurs het belang van goed ontworpen en beheerde binneninstallaties kennen en wij zijn er graag voor hen tijdens Installatie Vakbeurs Hardenberg om ze te voorzien van de juiste informatie. "

Deel dit bericht

Scroll naar top